O nama

Agencija MEGATRANS od 1992. godine pruža usluge posredovanja u zakupu i prodaji nekretnina na teritoriji Novog Sada i Beograda. Akcenat rada je na pružanju kompletne profesionalne usluge u oblasti izdavanja nekretnina, kupoprodaje nekretnina, investicionog i finansijskog konsaltinga iz oblasti nekretnina.

Podrazumevane aktivnosti posredovanja:

  • Ažuriranje upita za ponudu i potražnju - izdavanja i kupoprodaje Vaše nekretnine, kao i procena vrednosti Vaše nekretnine.
  • Aktivno prezentovanje i oglašavanje Vaše nekretnine na specijalizovanim internet portalima.
  • Terenska aktivnost – obilazak nepokretnosti i poslovno pregovaranje.
  • Kontrola upodobljenosti dokumentacije svake nepokretnosti uz mogućnost davanja pravnih saveta i pružanja pravnih usluga.
  • Izrada ugovora o zakupu nepokretnosti.
  • Izrada kupoprodajnih ugovora uz saradnju sa renomiranim advokatskim kancelarijama.

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Agencija MEGATRANS pruža mogućnost da vašu nekretninu brže izdate ili prodate, sigurnije i efikasnije – zaključenjem ugovora o ekskluzivnom posredovanju.
Potpisivanjem ugovora o ekskluzivnom posredovanju - dajete samo Agenciji MEGATRANS pravo na posredovanje u izdavanju ili prodaji Vaše nekretnine u vremenskom periodu za koji se prethodno usaglašavamo i dogovaramo. Isključivim – ekskluzivnim posredovanjem Vaša nekretnina dobija eksluzivan tretman i samim tim postaje privlačnija na tržištu.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – ZAKUP NEPOKRETNOSTI

- za korporativne klijente i fizička lica
Naše višegodišnje iskustvo u pružanju usluga u upravljanju nekretninama podrazumeva:
  • Organizacija periodičnog obilaska i kontrole zakupljene nepokretnosti i konstatovanje reklamacija, primedbi i sugestija obe ugovorne strane u cilju sprovođenja korektivnih akcija (angažovanje stručnog personala za popravke i saniranje oštećenja, higijensko održavanje kao i za održavanje dvorišta, bazena ili bašte)
  • Administrativna podrška – prikupljanje mesečnih režijskih troškova, njihovo fakturisanje, naplata i plaćanje istih, kao i mogućnost naplate i plaćanja mesečnih zakupnina uz dopunske aspekte kompletnog posredovanja.
  • Pomenuti programi i paketi usluga se prilagođavaju potrebama i željama ugovornih strana.

AGENCIJA MEGATRANS NEKRETNINE
office@stanovi.rs
Beograd - tel: 011/334-16-19, 011/334-30-12
Novi Sad - tel: 021/557-592, 021/522-533, 021/523-380
GSM: 063/519-533, 063/522-202, 062/290-050

SIGURNOST POSREDOVANJA – PUT DO POVERENJA